Poskusni dokument

S sistemom Markdown lahko pripravimo t.i. Markdown dokument.

2 * 3

Rezultat

## [1] 6

Lahko vklju�imo tudi slike

x <- rnorm(100)
hist(x, col = "lightblue")

To je zaenkrat vse.

Andrej Blejec /
Published under (CC) BY-NC-SA in categories jekyll  test  tagged with
comments powered by Disqus